AKTUALNOŚCI


Platforma Badania Zmysłów

Od lipca 2021 r nasza placówka wyposażona jest w nowe urządzenie do przesiewowych badań i rehabilitacji słuchu oraz mowy dzieci i młodzieży.
Platforma Badań Zmysłów to nowoczesny sprzęt stworzony przez pracowników Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu oraz Centrum Słuchu i Mowy w Warszawie, umożliwiający przesiewowe badania słuchu i mowy, służy także do badań audiometrycznych i testów wykrywających centralne zaburzenia słuchu.
Głównym celem badań przesiewowych wykonywanych za pomocą PBZ jest wczesne wykrycie zaburzeń i dysharmonii, a także w razie konieczności podjęcie dokładnej, specjalistycznej diagnostyki oraz działań rehabilitacyjnych i terapeutycznych. Platforma badań Zmysłów pozwala na wczesne wykrywanie wad słuchu i mowy dzięki czemu umożliwia:

  • ocenę fizjologicznej gotowości do podjęcia nauki czytania, pisania i komunikowania się w szkole
  • wdrożenie wczesnej terapii.

platformaBadan

Sieć pedagogów i psychologów - kolejne spotkanie.

W dniu 16 kwietnia 2021r. miało miejsce kolejne spotkanie pedagogów i psychologów powiatu świebodzińskiego w ramach Sieci współpracy i samokształcenia.

Specjaliści za pośrednictwem platformy Microsoft Teams mieli możliwość wysłuchania wykładu naszego gościa - Pani Anny Maleckiej specjalisty psychiatrii dzieci i młodzieży SP ZOZ Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze pt. „Depresja u dzieci. Czy dzieci są niegrzeczne?”. Kolejną prelegentką była Pani Katarzyna Kędzierzyńska psycholog PPP w Świebodzinie, która kontynuowała temat związany z zaburzeniami depresyjnymi – wykład pt. „Depresja dzieci i młodzieży”. Uczestnikom sieci zostały przekazane informacje dotyczące rekomendowanych programów z zakresu promocji zdrowia i z trzech poziomów profilaktyki zdrowia oraz numery telefonów pomocy w kryzysie psychicznym.

 

Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Świebodzinie
wraz z zespołem pracowników składa

PODZIĘKOWANIA

PANI ANNIE MALECKIEJ
specjaliście psychiatrii dzieci i młodzieży
SP ZOZ Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze


za zaangażowanie, współpracę i gotowość dzielenia się
swoim warsztatem profesjonalisty.
Szczególnie doceniamy możliwość współtworzenia interdyscyplinarnych kierunków
niesienia pomocy dzieciom i młodzieży.

Sieć pedagogów i psychologów.

Spotkanie pedagogów i psychologów powiatu świebodzińskiego
w ramach sieci współpracy i samokształcenia.

W dniu 26 marca 2021r. odbyło się spotkanie w ramach sieci współpracy i samokształcenia pedagogów i psychologów powiatu świebodzińskiego z wykorzystaniem platformy Microsoft Teams.. Głównym celem spotkania były tematy związane z konsekwencjami pandemii dla zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Omówienia raportów dotyczących skutków psychologicznych i społecznych izolacji wynikającej z pandemii SARS-coV-2 podjęły się Pani Julita Krajczyńska – psycholog Poradni i Pani Ewa Łażewska – pedagog Poradni. Ponadto w związku z przeprowadzeniem ankiety dotyczącej rozpoznania potrzeb w szkołach powiatu świebodzińskiego została przedstawiona zmodyfikowana oferta Poradni uwzględniająca nowe wyzwania stojące przed specjalistami z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

Motywacja wewnętrzna dziecka – jak ją wzmacniać?

 

Działaniem każdego człowieka kieruje motywacja, może być ona zewnętrzna, więc oparta m.in. na systemie kar i nagród, nastawiona na osiągniecie zamierzonego celu lub wewnętrzna. Motywacja ta jest wrodzona, naturalna oraz opiera się na dążeniu do doskonałości. Polega ona na czerpaniu przyjemności z samego wykonywania czynności i procesu dojścia do celu oraz dzięki temu, że osoba wykonująca czynność widzi jej sens. Opiera się ona na poczuciu satysfakcji, zadowolenia i dumie.

Motywację można rozumieć jako energię, która jest ukierunkowana na jakiś cel. Rozwija się ona już od pierwszych dni życia dziecka i kształtuje się w kolejnych etapach rozwoju. Bardzo ważną rolę we wzmacnianiu dziecięcej motywacji odgrywają dorośli, ponieważ to właśnie oni stwarzają dziecku warunki do jej rozwijania i umacniania.

Czytaj więcej...

Czego potrzebuje dziecko, aby mieć motywację do nauki podczas nauczania zdalnego?

 

Nauczanie zdalne niesie za sobą wiele różnych wyzwań, jednym z nich jest zachęcanie dziecka do nauki w nowych warunkach. Mobilizacja i chęci do nauki to nieodłączny warunek sukcesu szkolnego, a często trudne wyzwanie dla rodziców. Wielu zadaje sobie pytanie „Co zrobić, aby mojemu dziecku chciało się chcieć uczyć?”

Czytaj więcej...

Godziny pracy - ferie zimowe 2020/2021

 

 Tygodniowy rozkład godzin - ferie zimowe 2020/2021
 

 Imię i nazwisko Pełniona funkcja
kwalifikacje
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
 Justyna Drzymała

Pedagog

8:00 - 12:00 12:00 - 16:00 10:00 - 14:00

9:00 - 13:00

8:00 - 12:00
 Julita Krajczyńska Psycholog 12:00 - 16:00 12:00 - 16:00

8:00 - 12:00

8:00 - 12:00 8:00 - 12:00
 Olga Klimowicz

Pedagog

 

12:00 -16:00 10:00 - 14:00 8:00 - 12:00 8:00 -12:00 8:00 -12:00
Wiktoria Listowska Psycholog 10:00 -13:00 9:00 - 13:00 12:00 - 17:00 8:00 - 13:00 8:00 - 11:00
 Ewa Łażewska

Pedagog

8:00 -12:00 8:00 - 12:00 12:00 - 16:00 12:00 - 16:00 8:00 - 12:00
 Barbara Dmytryszyn Psycholog

15:00 - 18:00

15:00 - 18:00

8:00 - 13:00 8:00 - 13:00

8:00 - 12:00

 Dorota Chmielewska  Psycholog 11:00-15:00 8:00 - 14:00 8:00 - 12:00 8:00 - 12:00 8:00 - 12:00
Katarzyna Ristau - Dmytryszyn  Pedagog 8:30 -12:30 8:30 - 12:30 8:00 - 12:00 11:00 - 15:00 8:00 - 12:00
Ewa Kuczyńska Psycholog 15:00 - 18:00

8:00 - 14:00

11:00 - 14:00

8:00 - 11:00

8:00 - 12:00
Katarzyna Frąckowiak

Pedagog 

13:00 - 18:00

14:00 - 18:00

8:00 - 13:30

8:00 - 12:00

8:00 - 10:00
 Edyta Borowczak

Pedagog

8:00 - 12:00 8:00 - 12:00 12:00 - 16:00 12:00 - 16:00 8:00 - 12:00

Anna Darowska

Logopeda

12:00 - 16:00 12:00 - 16:00 8:00 - 12:00 8:00 - 12:00 8:00 - 12:00

Hanna Szczęsna

Logopeda

8:00 - 12:00 8:00 - 12:00 12:00 - 15:00 13:00 - 17:00 10:00 - 12:00
SEKRETARIAT  7:00 - 15:00 7:00 - 15:00 7:00 - 15:00 7:00 - 15:00 7:00 - 15:00
 Godziny pracy poradni 7:00 -18:00 7:00 - 18:00 7:00 - 17:00 7:00 - 17:00 7:00 - 15:00

 

Wznowienie Pracy Poradni


Szanowni Klienci Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej
w Świebodzinie

Informuję, że nasza poradnia wznowiła swoją działalność stacjonarną. Z  uwagi na stan epidemii, w pierwszej kolejności będą realizowane zgłoszenia w zakresie diagnozowania dzieci i uczniów na potrzeby wydania stosownych opinii i orzeczeń tj do kształcenia specjalnego, nauczania indywidualnego, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, opinii o potrzebie WWR, opinii o potrzebie odroczenia obowiązku szkolnego oraz zaczętych i nie zakończonych jeszcze diagnoz, pilnych interwencji kryzysowych.

Na tym etapie ograniczone pozostają inne formy działalności Poradni. W dalszym ciągu terapia dzieci i młodzieży będzie prowadzone w wykorzystaniem metod pracy zdalnej. Dbając o wspólne bezpieczeństwo dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Świebodzinie w porozumieniu ze starostą świebodzińskimi, w oparciu wytyczne GIS i PIP ustalił niezbędne i konieczne zasady i procedury pozwalające na zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków funkcjonowania Poradni w trybie stacjonarnym w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Czytaj więcej...

Szkoła dla Rodziców i Wychowawców

 

Szkoła dla Rodziców i Wychowawców to ogólnopolski program rekomendowany przez MEN, jest propozycją pomocy w zrozumieniu swojej roli jako rodzica i wychowawcy. Celem jest wspieranie rodziców i wychowawców w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi i młodzieżą.

Rozpoczynamy następną edycję na terenie Poradni już od 07.10.2019r., o godzinie 16:00

Zapraszamy!

tel. 684578801

Certyfikowani realizatorzy: Katarzyna Frąckowiak, Justyna Drzymała

szkoła

 

Klanza - listopad 2017

 

Miło jest pisać o dobrych praktykach mających miejsce w PPP w Świebodzinie.

Rok szkolny 2017/18 to kolejny - czwarty rok współpracy z PSP i A Klanza odział w Poznaniu. W związku z dużym zainteresowaniem organizowanymi warsztatami metodycznymi dla nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych już w listopadzie 2017 r odbyło się pierwsze z zaplanowanych warsztatów, tym razem pt. „Jak współpracować z rodzicami w przedszkolu i szkole?”.

Czytaj więcej...

 

foto1

 

foto2

 

foto3

Copyright