Sieć pedagogów i psychologów.

Spotkanie pedagogów i psychologów powiatu świebodzińskiego
w ramach sieci współpracy i samokształcenia.

W dniu 26 marca 2021r. odbyło się spotkanie w ramach sieci współpracy i samokształcenia pedagogów i psychologów powiatu świebodzińskiego z wykorzystaniem platformy Microsoft Teams.. Głównym celem spotkania były tematy związane z konsekwencjami pandemii dla zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Omówienia raportów dotyczących skutków psychologicznych i społecznych izolacji wynikającej z pandemii SARS-coV-2 podjęły się Pani Julita Krajczyńska – psycholog Poradni i Pani Ewa Łażewska – pedagog Poradni. Ponadto w związku z przeprowadzeniem ankiety dotyczącej rozpoznania potrzeb w szkołach powiatu świebodzińskiego została przedstawiona zmodyfikowana oferta Poradni uwzględniająca nowe wyzwania stojące przed specjalistami z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

 

foto1

 

foto2

 

foto3

Copyright