Sieć pedagogów i psychologów - kolejne spotkanie.

W dniu 16 kwietnia 2021r. miało miejsce kolejne spotkanie pedagogów i psychologów powiatu świebodzińskiego w ramach Sieci współpracy i samokształcenia.

Specjaliści za pośrednictwem platformy Microsoft Teams mieli możliwość wysłuchania wykładu naszego gościa - Pani Anny Maleckiej specjalisty psychiatrii dzieci i młodzieży SP ZOZ Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze pt. „Depresja u dzieci. Czy dzieci są niegrzeczne?”. Kolejną prelegentką była Pani Katarzyna Kędzierzyńska psycholog PPP w Świebodzinie, która kontynuowała temat związany z zaburzeniami depresyjnymi – wykład pt. „Depresja dzieci i młodzieży”. Uczestnikom sieci zostały przekazane informacje dotyczące rekomendowanych programów z zakresu promocji zdrowia i z trzech poziomów profilaktyki zdrowia oraz numery telefonów pomocy w kryzysie psychicznym.

 

Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Świebodzinie
wraz z zespołem pracowników składa

PODZIĘKOWANIA

PANI ANNIE MALECKIEJ
specjaliście psychiatrii dzieci i młodzieży
SP ZOZ Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze


za zaangażowanie, współpracę i gotowość dzielenia się
swoim warsztatem profesjonalisty.
Szczególnie doceniamy możliwość współtworzenia interdyscyplinarnych kierunków
niesienia pomocy dzieciom i młodzieży.

 

foto1

 

foto2

 

foto3

Copyright