Platforma Badania Zmysłów

Od lipca 2021 r nasza placówka wyposażona jest w nowe urządzenie do przesiewowych badań i rehabilitacji słuchu oraz mowy dzieci i młodzieży.
Platforma Badań Zmysłów to nowoczesny sprzęt stworzony przez pracowników Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu oraz Centrum Słuchu i Mowy w Warszawie, umożliwiający przesiewowe badania słuchu i mowy, służy także do badań audiometrycznych i testów wykrywających centralne zaburzenia słuchu.
Głównym celem badań przesiewowych wykonywanych za pomocą PBZ jest wczesne wykrycie zaburzeń i dysharmonii, a także w razie konieczności podjęcie dokładnej, specjalistycznej diagnostyki oraz działań rehabilitacyjnych i terapeutycznych. Platforma badań Zmysłów pozwala na wczesne wykrywanie wad słuchu i mowy dzięki czemu umożliwia:

  • ocenę fizjologicznej gotowości do podjęcia nauki czytania, pisania i komunikowania się w szkole
  • wdrożenie wczesnej terapii.

platformaBadan

 

foto1

 

foto2

 

foto3

Copyright