Dokumenty do pobrania

 

Lp.

Nazwa dokumentu Obowiązuje od Plik
1.  Zgłoszenie do poradni. 1 Września 2020 r.  pdf
2.  Wniosek o wydanie opinii. 1 września 2019 r.  pdf
3.

 

Zaświadczenie o stanie zdrowia dziecka/ucznia dla potrzeb Zespołu Orzekającego Poradni  Psychologiczno- Pedagogicznej w Świebodzinie w celu wydania orzeczenia o potrzebie  kształcenia specjalnego/ opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.

 

1 września 2018 r.  pdf
4.

 

 Wniosek o wydanie orzeczenia/opinii do wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

 

1 września 2018 r.  pdf
5.

 

 Zaświadczenie lekarskie - kształcenie specjalne.

 

1 września 2020 r.  pdf
6.

 

 Zaświadczenie lekarskie - indywidualne nauczanie.

 

1 września 2020 r.  pdf

 

foto1

 

foto2

 

foto3

Copyright