Dokumenty do pobrania

 

Lp.

Nazwa dokumentu Obowiązuje od Plik
1.  Zgłoszenie do poradni. 1 Września 2022 r.  pdf
2.  Zaświadczenie lekarskie - niepełnosprawność ruchowa. 1 września 2022 r.  pdf
3.

 Zaświadczenie lekarskie - zindywidualizowana ścieżka kształcenia.

1 września 2022 r.  pdf
4.

 Zaświadczenie lekarskie - indywidualne nauczanie.

1 września 2022 r.  pdf
5.

 Zaświadczenie okulistyczne do celów oświatowych.

1 września 2022 r.  pdf
6.

 Zaświadczenie laryngologiczne/audiologiczne dla potrzeb zespołu orzekającego.

1 września 2022 r.  pdf
7.

 Opinia nauczyciela języka polskiego.

1 września 2022 r.  pdf
8.

 Wniosek o objęcie dziecka specjalistyczną pomocą.

1 września 2022 r.  pdf

 

foto1

 

foto2

 

foto3

Copyright