Harmonogram posiedzeń Zespołu Orzekającego PPP w Świebodzinie rok szkolny 2022/2023

 

Zgodnie z  § 7  Regulaminu Zespołów  Orzekających  w  poradni  w roku szkolnym 2021/2022 posiedzenia zespołów  orzekających odbywać się będą w każdą pierwszą  i trzecią środę miesiąca.

 

 

Miesiąc

 

 

Data posiedzenia

WRZESIEŃ

07.09.2022 r.

21.09.2022 r.

PAŹDZIERNIK

05.10.2022 r.

19.10.2022 r.

LISTOPAD

09.11.2022 r.

23.11.2022 r.

GRUDZIEŃ

07.12.2022 r.

21.12.2022 r.

STYCZEŃ

04.01.2023 r.

18.01.2023 r.

LUTY

01.02.2023 r.

15.02.2023 r.

MARZEC

01.03.2023 r.

15.03.2023 r.

KWIECIEŃ

05.04.2023 r.

19.04.2023 r.

MAJ

03.05.2023 r.

17.05.2023 r.

CZERWIEC

07.06.2023 r.

22.06.2023 r.

LIPIEC

05.07.2023 r.

19.07.2023 r.

SIERPIEŃ

02.08.2023 r.

16.08.2023 r. 

 

W wyjątkowych sytuacjach dyrektor może zwołać posiedzenie w dodatkowym terminie.

 

foto1

 

foto2

 

foto3

Copyright