Harmonogram posiedzeń Zespołu Orzekającego PPP w Świebodzinie rok szkolny 2020/2021

 

Zgodnie z  § 7  Regulaminu Zespołów  Orzekających  w  poradni  w roku szkolnym 2020/2021 posiedzenia zespołów  orzekających odbywać się będą w każdą pierwszą  i trzecią środę miesiąca.

 

 

Miesiąc

 

 

Data posiedzenia

WRZESIEŃ

02.09.2020 r.

16.09.2020 r.

PAŹDZIERNIK

07.10.2020 r.

21.10.2020 r.

LISTOPAD

04.11.2020 r.

18.11.2020 r.

GRUDZIEŃ

02.12.2020 r.

16.12.2020 r.

STYCZEŃ

06.01.2021 r.

20.01.2021 r.

LUTY

03.02.2021 r.

17.02.2021 r.

MARZEC

03.03.2021 r.

17.03.2021 r.

KWIECIEŃ

07.04.2021 r.

21.04.2021 r.

MAJ

05.05.2021 r.

19.05.2021 r.

CZERWIEC

02.06.2021 r.

16.06.2021 r.

LIPIEC

07.07.2021 r.

21.07.2021 r.

SIERPIEŃ

04.08.2021 r.

18.08.2021 r. 

 

W wyjątkowych sytuacjach dyrektor może zwołać posiedzenie w dodatkowym terminie.

 

foto1

 

foto2

 

foto3

Copyright