Godziny dyżurów:punktor Dla pedagogów, psychologów    punktor Dla nauczycieliWznowienie Pracy Poradni


Szanowni Klienci Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej
w Świebodzinie

Informuję, że nasza poradnia wznowiła swoją działalność stacjonarną. Z  uwagi na stan epidemii, w pierwszej kolejności będą realizowane zgłoszenia w zakresie diagnozowania dzieci i uczniów na potrzeby wydania stosownych opinii i orzeczeń tj do kształcenia specjalnego, nauczania indywidualnego, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, opinii o potrzebie WWR, opinii o potrzebie odroczenia obowiązku szkolnego oraz zaczętych i nie zakończonych jeszcze diagnoz, pilnych interwencji kryzysowych.

Na tym etapie ograniczone pozostają inne formy działalności Poradni. W dalszym ciągu terapia dzieci i młodzieży będzie prowadzone w wykorzystaniem metod pracy zdalnej. Dbając o wspólne bezpieczeństwo dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Świebodzinie w porozumieniu ze starostą świebodzińskimi, w oparciu wytyczne GIS i PIP ustalił niezbędne i konieczne zasady i procedury pozwalające na zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków funkcjonowania Poradni w trybie stacjonarnym w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Przygotowano gabinety diagnostyczne zaopatrzone w osłony z pleksi, w których możliwe jest też szybkie przeprowadzenie dezynfekcji, pracownicy zostali wyposażeni w środki ochrony osobistej, wprowadzono zaostrzone zasady kontaktów interpersonalnych w budynku, przyjmowania klientów i obiegu dokumentów. Umawianie dzieci na badanie do Poradni, jak również wstępne postępowanie diagnostyczne i kwalifikacja do diagnozy odbywa się telefonicznie. Przed wizytą przeprowadzany jest również wywiad epidemiologiczny na podstawie którego diagnosta kwalifikuje dziecko na badanie. Wizyta w Poradni przebiega zgodnie z ustalonymi procedurami, których w celu zapewnienia bezpieczeństwa należy bezwzględnie przestrzegać, a opinię lub orzeczenie Rodzic otrzymuje pocztą na adres domowy lub odbiera w sekretariacie po wcześniejszym ustaleniu . Poszerzone omówienie wyników badania, dalsze kroki w celu indywidualnych ustaleń w zależności sprawy i indywidualnych potrzeb dziecka będą przeprowadzane drogą telefoniczną po wcześniejszym uzgodnieniu z pracownikiem Poradni.

ZASADY PRZYJMOWANIA KLIENTÓW

 • Przed każdą diagnozą przeprowadzany jest wywiad epidemiologiczny, na podstawie którego odbywa się kwalifikacja na diagnozę. W sytuacji zagrożenia pracownik ma prawo do przełożenia wizyty na późniejszy termin.
 • Na diagnozę przybywa dziecko/ uczeń z jednym rodzicem/ opiekunem – tym samym z którym przeprowadzony został wywiad epidemiologiczny punktualnie o wyznaczonej godzinie.
 • Pracownik poradni przy wejściu identyfikuje klienta i wprowadza do budynku poradni.
 • Rodzic oczekuje na dziecko poza budynkiem poradni.
 • Przed wejściem do poradni rodzic/opiekun oraz dzieck/uczeń zobowiązani są do dezynfekcji rąk.
 • Uczeń w trakcie diagnozy zobowiązany jest przebywać w maseczce i rękawicach ochronnych w które zaopatrza rodzic.
 • W przypadku dzieci do 4 roku życia, oraz w przypadku stanu zdrowia: całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim, głuchych lub głuchoniemych oraz dzieci mających problem z samodzielnym zakryciem ust i nosa zwalnia się z obowiązku zakrywania ust i nosa.
 • Wskazane jest, aby uczeń w trakcie diagnozy posiadał własne przybory do pisania ( długopis, ołówek, kredki)
 • Podczas oczekiwania na dziecko na korytarzu PPP należy zachować dystans 2 metrów odległości pomiędzy klientami.
 • Wywiady z rodzicami oraz porady po badaniach pracownicy nadal realizują telefonicznie.
 • Odbiór dokumentów (opinii, orzeczeń) odbywa się w sekretariacie poradni po wcześniejszym ustaleniu terminu odbioru w celu ograniczenia kontaktów z pracownikami.

 

 

 

foto1

 

foto2

 

foto3

Copyright