Ułatwienia dostępu

banner 04

 

banner 04

 

Akty prawne


Podstawy prawne działania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej:

  • Ustawa z dnia 7.IX 1991r. o systemie oświaty /Dz. U. z 1996r. Nr 67 poz. 329 z póź. zmianami/
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 11 grudnia 2002r.w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych /Dz. U. z 2003r. Nr 5 poz. 46/ 
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 7 stycznia 2003r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno ? pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach /Dz. U. z 2003r. Nr 11 poz. 114/ 
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2003r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży, oraz szczegółowych zasad kierowania do kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania /Dz. U. z 2003r. Nr 23 poz.192/ 
  • Konwencja o Prawach Dziecka /Dz. U. z 1991r. Nr 120 poz. 526/ 
  • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela /Dz. U. z 1997r. Nr 56 poz. 357 z póź. zmianami/ 
  • Ustawa z dnia 5 czerwca 1988 r o samorządzie powiatowym /Dz. U. z 2001 r Nr 142 /poz. 1592 z póź. zmianami/ 
  • Ustawa o finansach publicznych z dnia 26 listopada 1998 /Dz. U. z 1988r Nr 155 poz. 1014 z póź. zmianami/ 
  • Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994r /Dz. U. z 1994 r. Nr 121, poz. 159 z póź. zmianami/

foto1

foto2

foto3

Poradnia PPS Świebodzin
ul. Żaków 3
66-200 Świebodzin
tel. +48 68 457 88 01