Ułatwienia dostępu

banner 04

 

banner 04

 

Klauzura RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA OGÓLNA
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Świebodzinie 


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W ? ogólne rozporządzenie o ochronie danych informujemy, że:

1) Administratorem Twoich danych osobowych jest Poradnia Psychologiczno ? Pedagogiczna w Świebodzinie. Możesz się z nim kontaktować w następujący sposób: listownie na adres siedziby: Poradnia Psychologiczno ? Pedagogiczna w Świebodzinie, ul. Żaków 3, 66-200 Świebodzin; e-mailowo Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., telefonicznie +48 68 457 88 01?.

2) Inspektor ochrony danych osobowych w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Świebodzinie jest dostępny pod adresem mailowym: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3) Twoje dane osobowe pozyskujemy od Ciebie. Podajesz nam je w związku ze złożeniem wniosku o wydanie opinii, zgłoszeniem do poradni, w związku z dalszą korespondencją, która może wyniknąć w toku naszej współpracy oraz korzystania z usług naszej Poradni.

4) Podane przez Ciebie dane przetwarzamy w celu realizacji procedowania Twojego pisma. Może to być:

a) udzielenie odpowiedzi na Twoje zapytanie lub
b) rozpoznanie Twojego podania/wniosku o realizację Twojego uprawnienia lub
c) wszczęcie postępowania w sprawie, zgodnie z obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa lub
d) inne działania związane z naszą instytucją.

5) Przetwarzamy Twoje dane w następującym zakresie: imię, nazwisko, adres zamieszkania, podpis oraz pozostałe dane zawarte przez Ciebie w treści pisma,

6) Twoje dane przetwarzamy z powołaniem na:

(1) obowiązek wynikający z przepisu prawa ? który nakłada na nas zobowiązanie do przyjęcia i rozpoznania Twojego pisma, albo
(2) interes publiczny i wykonywanie władzy publicznej ? gdzie mamy prawo i obowiązek podejmować określone działania w interesie lokalnej społeczności.

7) Twoje dane osobowe możemy przekazywać i udostępniać wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa są nimi np.: sądy, organy ścigania, podatkowe oraz inne podmioty publiczne, gdy wystąpią z takim żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.
Twoje dane osobowe możemy także przekazywać podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie administratora tzw. podmiotom przetwarzającym, są nimi np.: podmioty świadczące usługi informatyczne, telekomunikacyjne, pocztowe i inne, jednakże przekazanie Twoich danych nastąpić może tylko wtedy,gdy zapewnią one odpowiednią ochronę Twoich praw.

8) Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres wymagany przez przepisy prawa. Szczegółowe informacje w tym zakresie możesz znaleźć w naszej Instrukcji Kancelaryjnej.

9) Masz prawo do żądania od administratora dostępu do danych, możesz je sprostować, gdy zachodzi taka konieczność. Masz także prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,a także prawo do przenoszenia danych.
Uprawienia, o których mowa powyżej możesz wykonywać poprzez kontakt z nami pod adresem e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

10) Odrębnie chcemy Cię poinformować, że masz również prawo do tzw. sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.
Prawo do sprzeciwu składasz wówczas, gdy nie chcesz, abyśmy przetwarzali Twoje dane osobowe w określonym celu. W takim przypadku dalej będziemy przetwarzali Twoje dane dla potrzeb innych procesów (w innych celach), ale już nie dla celu, dla którego zgłosiłeś sprzeciw, chyba że Twoje żądanie sprzeciwia się obowiązkom, które nakładają na nas przepisy prawa.
Prawo do sprzeciwu możesz zgłosić na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

11) Przysługuje Ci także skarga do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

12) Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

foto1

foto2

foto3

Poradnia PPS Świebodzin
ul. Żaków 3
66-200 Świebodzin
tel. +48 68 457 88 01