Ułatwienia dostępu

banner 04

 

banner 04

 

Sieć pedagogów i psychologów.

Spotkanie pedagogów i psychologów powiatu świebodzińskiego
w ramach sieci współpracy i samokształcenia.

W dniu 26 marca 2021r. odbyło się spotkanie w ramach sieci współpracy i samokształcenia pedagogów i psychologów powiatu świebodzińskiego z wykorzystaniem platformy Microsoft Teams.. Głównym celem spotkania były tematy związane z konsekwencjami pandemii dla zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Omówienia raportów dotyczących skutków psychologicznych i społecznych izolacji wynikającej z pandemii SARS-coV-2 podjęły się Pani Julita Krajczyńska ? psycholog Poradni i Pani Ewa Łażewska ? pedagog Poradni. Ponadto w związku z przeprowadzeniem ankiety dotyczącej rozpoznania potrzeb w szkołach powiatu świebodzińskiego została przedstawiona zmodyfikowana oferta Poradni uwzględniająca nowe wyzwania stojące przed specjalistami z zakresu pomocy psychologiczno ? pedagogicznej.

foto1

foto2

foto3

Poradnia PPS Świebodzin
ul. Żaków 3
66-200 Świebodzin
tel. +48 68 457 88 01